Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek luisteren wij naar jouw verhaal. De bedoeling is dat we een zo concreet als volledig mogelijk beeld krijgen van je situatie als student. Wij hopen dan ook dat je geen relevante informatie vergeet te vermelden. Wij zien dit gesprek als een open dialoog zonder al te veel psychologische analyse. Maak ons duidelijk wat je verwachtingen zijn. Op basis hiervan bakenen we samen de doelen en middelen af en stippelen we een studiebegeleidingsproject op maat uit.

Wat de leersituatie betreft zoeken we voortdurend doorheen de begeleiding waar je problemen zich situeren: - noteer je efficiënt, zowel inhoudelijk als qua tempo - lees je op een doeltreffende manier - kan je je vlot uitdrukken - wat is je voorkennis - heb je voldoende discipline - werk je geconcentreerd of ben je zo afgeleid - ben je perfectionist of snel tevreden - verken je wel al je mogelijkheden of presteer je beneden je capaciteiten - ben je té optimistisch of ga je ervan uit dat je het toch niet kunt - hoe bewerk jij je cursussen en zijn je nota's volledig - is je cursusmateriaal ordelijk of een warboel - maakte je al de opgegeven (monitoraats)oefeningen en ben je er wel zeker van dat je oplossingen correct zijn - doe je alleen het noodzakelijke of lever je ook een extra inspanning - maak je schema’s en samenvattingen en wat is er de waarde van - maak je een studieplanning en volg je ze dan ook op - kan je het opbrengen om een achterstand bij te werken of geef je het te vlug op - begin je op tijd of eerder te laat te studeren voor (proef)examens - schat je de moeilijkheidsgraad en de omvang van de leerstof wel juist in - kan je hoofd- van bijzaken onderscheiden of verlies je je in het detail - zie je de verbanden die verweven zitten in de cursustekst, aanvullende nota's en slides in de les, oefeningen vanuit het monitoraat, bijkomende informatie vanop blackboard en forum - kortom : begrijp je het écht wel?

In deze integrale begeleiding is het mogelijk één enkel probleemvak of meerdere te volgen tijdens het (volledige) semester/academiejaar. Je kiest dit zelf en bent dus niet verplicht een bepaald pakket vakken te nemen, noch een op voorhand afgesproken aantal keren per vak te komen.

Voor elk vak dat je volgt staat een gemotiveerde en deskundige repetitor klaar, afgestudeerd in dit specifiek vakgebied (juristen, economisten, wiskundigen, burgerlijk en bio-ingenieurs, scheikundigen, informatici, historici, sociologen, psychologen, filosofen, taalkundigen, …) die dus thuis is in de te begeleiden leerstof en in het bezit van handboeken en van volledige nota's. Om precies te weten wat er in de hoor- en werkcolleges behandeld is, vragen wij je jouw nota's te kopiëren (op onze kosten, als dit gebeurt in de kopiezaak die wij aanduiden). Aldus krijg je de garantie dat de repetitor je nota's vervolledigt, corrigeert en wijst op excursussen, waaruit vaak examenvragen komen, ter controle op je aanwezigheid in de les. Indien je zelf geen eigen nota's hebt, verwachten wij dat je degelijke nota's kopieert van een medestudent.

De repetitor werkt individueel met jou in een apart leslokaal. Hij vraagt niet alleen de stof op waarbij je direct probeert te antwoorden. Meer nog, door je gebruik te laten maken van jouw cursussen, lesnota’s en oefeningen peilt hij naar inzicht. Indien nodig legt hij de leerstof volledig uit. Vanuit verschillende invalshoeken ontdek je de samenhang en leer je zelf verbanden te leggen. Hij leert jou schema's te maken, op een meer efficiënte manier teksten te lezen en te interpreteren, maakt samen met jou de opgelegde oefeningen, geeft er extra op en controleert je papers. Je repetitor helpt mee je studie te plannen, volgt ze op en werkt achterstanden en hiaten weg. Hij leert je om te gaan met studiedruk en tijdslimieten te respecteren.

Deze interactieve werkwijze zorgt voor een verhoogde concentratie en stimuleert je om je capaciteiten ten volle te benutten. Je krijgt de juiste reflex om telkens zelfstandig na te gaan of je datgene wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk begrepen hebt. Spontaan zal je terechte kritische vragen stellen bij de leerstof, maar ook bij de eigen verwerking ervan: kortom, je leert leren en wordt wijzer in het vinden van oplossingen bij nieuwe problemen die tijdens het studeren opduiken.

Er wordt aandacht besteed zowel aan je schriftelijke, als aan je verbale antwoordmethodiek (volledigheid, structuur, zin voor detail, duidelijkheid, correctheid, ....). Vanuit de voortdurende dialoog tijdens de begeleiding leer je je inzichten helder en samenhangend te verwoorden. Je verwerft dus een mondelinge slagvaardigheid en een overtuigingskracht die niet misplaatst is. Omdat je beter hebt leren inzien wat je problemen zijn en hoe je ze kunt aanpakken, maken je aanvankelijke gevoelens van onmacht geleidelijk aan plaats voor meer mentale weerbaarheid en een gepast zelfvertrouwen.

Vanuit nabesprekingen met jou en de repetitoren volgt de directeur het leerproces op, geeft individuele feedback en stuurt de planning en begeleiding bij. Hij fungeert dan ook als je hoofdmentor en neemt je problemen oprecht ter harte.

Er wordt permanent geëvalueerd welke problemen onder controle komen en of er nieuwe opduiken, of we de vooropgezette doelen behalen of dat we ze moeten bijstellen, of de aangewende middelen efficiënt zijn, of de planning nog altijd klopt, ... Aan de hand van oefeningen en toetsen in het studiekantoor worden (proef)examens concreet voorbereid.

De begeleiding kan zelfs doorlopen tijdens de verlof-, blok- en examenperiode. Indien nodig en gewenst wordt de volledige leerstof nog eens doorgenomen aan de hand van een oefenbundel en herhalingslessen. Je kan ook bij ons een proefexamen afleggen. Zelfs de dag voor een examen kan je nog je laatste vragen stellen.

De directeur is steeds ter plaatse en kan ten allen tijde geraadpleegd worden tijdens de openingsuren (van 10 tot 12 en 14 tot 24 uur) door zowel jou als door je ouders. Dit laatste wordt door het kantoor trouwens erg gewaardeerd.

© Copyright 2001Copyright 2001 (update 10/2005) door Luc Verhille, Sint-Jacobsplein 17, 3000 Leuven, België.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we deze rechten zeer ernstig nemen, en het niet nalaten de nodige stappen te ondernemen bij inbreuk. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Datum copyrightstatement: 01 oktober 2001.