Repetitoren gezocht

Wij zoeken om individuele bijlessen te geven zowel tijdens het jaar als de vakantieperiodes :

 • repetitoren voor studenten universitair en hoger onderwijs
 • studiebegeleiders voor leerlingen middelbaar onderwijs

Wij bieden een mooie en serieuze bijverdienste:

 • voor wie een job heeft en toch toe is aan een nieuwe uitdaging
 • dit is ook een buitenkans voor afgestudeerden die eraan denken volgend academiejaar een bijkomende opleiding aan te vatten en deze zelf grotendeels wensen te bekostigen
 • Masterstudenten (ook: 3de Bachelorstudenten) komen in aanmerking voor de functie van studiebegeleider
 • het biedt de mogelijkheid verschillende aspecten van je persoonlijkheid te ontplooien: - opgebouwde kennis kan je vertalen naar anderen en daardoor aanscherpen - het overbrengen van inzichten vergroot je eigen uitdrukkingsvermogen - je doet didactische ervaring op vanuit een concrete leersituatie - psychologische inzichten worden ruimer doorheen dit begeleidingsproces - deze sturing brengt automatisch een sterkere zelfdiscipline bij - dit alles laat toe om leiding te kunnen geven.
 • Voor je curriculum vitae betekent het een uitgesproken meerwaarde: niet alleen omwille van de ervaring die je opdoet, maar ook omdat een referentie van repetitor bij memento een troef blijkt bij sollicitaties. Het kantoor geeft immers aan de betere repetitoren een aanbevelingsbrief, die niet zomaar aan iedereen wordt meegegeven. Men dient dit te verwerven.

Wij verwachten gedreven en betrokken mensen die een intellectuele uitdaging niet schuwen en correct zijn in afspraken. Een tutor-mentor bezit de volgende kwaliteiten: volgehouden inzet - zuivere intenties - aanstekelijk enthousiasme - loyale houding - spontaan inlevingsvermogen. Hij moet in staat zijn een juiste analyse van de studiesituatie te maken en durft de moed op te brengen dit ook klaar en duidelijk aan de desbetreffende student mee te delen, ook al beseft hij dat dit niet altijd aangenaam is om horen. Op basis daarvan gaat hij samen met de student op een positief opbouwende en eveneens realistische wijze na, wat de verschillende mogelijkheden en verwachtingen zijn. Vanuit deze synthese bepaalt hij de af te leggen weg die het snelst leidt tot het beste resultaat. Het spreekt voor zich dat men de student begeleidt tot deze volledig klaar is en dat men zich sterk betrokken voelt naar het eindresultaat, waarvoor men zich toch verantwoordelijk acht. Kortom, iemand die het vertrouwen waard is.

Wij vragen medewerkers uit alle universiteits- en hogeschoolopleidingen, maar in het bijzonder zoeken we verschillende:

 • burgerlijk ingenieurs
 • licentiaten fysica, chemie, wiskunde, biologie en biochemie
 • bio-ingenieurs
 • industrieel ingenieurs
 • licentiaten rechten, advocaten, fiscalisten en specialisten vennootschapsrecht
 • licentiaten criminologie
 • licentiaten economie, boekhouddeskundigen, econometristen/statistici
 • handelsingenieurs
 • handelswetenschappers
 • licentiaten psychologie
 • licentiaten pedagogie
 • licentiaten sociale wetenschappen
 • licentiaten talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans
 • licentiaten Latijn & Grieks
 • licentiaten geschiedenis
 • doctors in de geneeskunde, logopedisten en biomedici
 • apothekers
 • licentiaten lichamelijke opleiding en kinesitherapie
 • licentiaten wijsbegeerte
 • mensen die onderwijs ervaring hebben in minstens één van de drie graden van het secundair onderwijs

En jij? Voel jij je aangesproken? Dan zien wij er naar uit jou te ontmoeten. Zend je curriculum met pasfoto naar het volgende adres of stuur het door via e-mail. Tot hoors, dus vergeet zeker niet verschillende telefoonnummers op te geven, zodanig dat we je direct kunnen bereiken.

© Copyright 2001Copyright 2001 (update 12/2005) door Luc Verhille, Sint-Jacobsplein 17, 3000 Leuven, België.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we deze rechten zeer ernstig nemen, en het niet nalaten de nodige stappen te ondernemen bij inbreuk. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Datum copyrightstatement: 05 juli 2001.