Voor wie?

Heb jij onvoldoendes of tekorten op toetsen en examens of heb je te lage punten en loop je daardoor het risico met een B- of C-attest te worden geconfronteerd, dan kan je bij ons terecht voor bij- en inhaallessen. Samen pakken wij de oorzaken hiervan aan. Je kunt de volgende vakken volgen: wiskunde - statistiek - scheikunde - fysica - biologie - Latijn - Grieks - Frans - Engels - Duits - Nederlands - Spaans - economie - boekhouden - geschiedenis - aardrijkskunde.

Wens je een voorbereiding op de toelatingsexamen voor arts en tandarts? Voor beide examengedeeltes (- kennis en inzicht in de wetenschappen: scheikunde, fysica, wiskunde en biologie - informatie verwerven en verwerken) zit je bij ons goed.

Wil je het getuigschrift secundair onderwijs behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (middenjury), dan kunnen wij jou degelijk coachen.

Je punten zijn nu nog redelijk of zelfs goed, maar: - Je doet er weinig of niets voor ? - Blok je alleen maar de dag voor het examen? - Of moet je nu reeds dag en nacht werken om zeker te zijn van een goed resultaat? - Ben je een eeuwige twijfelaar? - Heb je al geleerd hoe een schema of een waardevolle samenvatting te maken? - Ga je kritisch om met de leerstof? - Sta je wel eens stil bij de manier waarop je die verwerkt? - Heb je een vaste studeerruimte of studeer je waar het je uitkomt? - Hoe lang kan jij je zonder onderbreking concentreren? - Ben je stipt en zijn je nota's ordelijk of moet je af en toe je studeerkamer en boekentas uitmesten? - Spreek en schrijf je vlot? - Heb jij je al eens moeten bewijzen op een mondeling examen? - Kan je je inzichten exact overbrengen of draai je rond de pot? - Heb je al eens een tekort moeten en kunnen wegwerken? - Werk je al vanuit dikke handboeken, aangevuld met nota's, of moet je maar een beperkt aantal losse bladen leren? - Breng je op een inzichtelijke manier structuur in je handboeken door ze in te kleuren? - Gebruik je verschillende kleuren en zit er een logica in? - Beperk jij je alleen maar tot de opgegeven leerstof en de verplichte oefeningen? - Bereik je het maximum of stel jij je tevreden met het minimum, zelfs al heb je meer in je mars ? - Twijfel je voortdurend en heb je geen zelfvertrouwen of overtuigingskracht?- Werk je volgens een eigen studieplanning die je nauwgezet volgt? - Studeer je vanuit inzicht of blok je domweg alles vanbuiten? - Is men veeleisend op school en zal de kennis die je er opdoet wel voldoende zijn voor jouw verdere studie? - Geeft de vakleerkracht wel slechte cijfers en durft hij buizen? - Herken je de diepere vraag achter een examenvraag? - Beperk jij je tot de hoofdlijnen zonder oog voor details of is het bij jou precies omgekeerd? - Blokkeer je als je onder druk staat en heb je moeite met deadlines? …. Is het niet zo dat dit de kiemen van latere studieproblemen zijn, ook al zijn die nog niet aan de oppervlakte gekomen? Vind jij ze bij jezelf terug? Mocht dit zo zijn, is het dan geen doordachte keuze om preventief in te grijpen?

We stellen namelijk het volgende vast bij universiteits- en hogeschoolstudenten, die wij hier ook begeleiden: de situatie wordt complexer naarmate men wacht om deze problemen aan te pakken - men roest vast in slechte gewoontes -zelfs opbouwende kritiek ligt moeilijker - het semesterexamensysteem verkort de tijd om in te grijpen. De grootste moeilijkheden doen zich voor bij die studenten die in het middelbaar nog nooit een slecht resultaat behaalden en plots volledig uitgeteld zijn door buispunten: zij begrijpen niet hoe dit komt en wat eraan te doen en hebben dus af te rekenen met een dijkbreuk in hun zelfbeeld. Probeer dit voor jou te voorkomen.

© Copyright 2001Copyright 2001 (update 10/2005) door Luc Verhille, Sint-Jacobsplein 17, 3000 Leuven, België.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we deze rechten zeer ernstig nemen, en het niet nalaten de nodige stappen te ondernemen bij inbreuk. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Datum copyrightstatement: 01 oktober 2001.