Voor wie?

  • Had je reeds in de humaniora onvoldoendes of tekorten op toetsen en examens, of moest je zelfs een jaar overdoen, dan doe je er goed aan je van bij het begin van het semester te laten begeleiden.
  • Waren je punten in het middelbaar redelijk of zelfs goed, maar: - Je deed er weinig of niets voor? - Blokte je alleen maar de dag voor het examen? - Of moest je toen reeds dag en nacht werken om zeker te zijn van een goed resultaat? - Heb je ooit geleerd hoe een schema of een waardevolle samenvatting te maken? - Ging je kritisch om met de leerstof? - Stond je wel eens stil bij de manier waarop je die verwerkte? - Had je een vaste studeerruimte of studeerde je waar het je uitkwam (al was het in je bed)? - Hoe lang kon jij je zonder onderbreking concentreren? - Was je stipt en waren je nota's ordelijk of moest je af en toe je studeerkamer en boekentas uitmesten? - Heb jij je al eens moeten bewijzen op een mondeling examen? - Kon je je inzichten exact overbrengen of draaide je rond de pot? - Heb je al eens een tekort moeten en kunnen wegwerken? - Werkte je al vanuit lijvige handboeken, aangevuld met nota's, of moest je maar een beperkt aantal losse bladen leren? - Bracht je op een inzichtelijke manier structuur in je handboeken door ze in te kleuren? - Gebruikte je verschillende kleuren en zat er een logica in? - Beperkte jij je alleen maar tot de opgegeven leerstof en de verplichte oefeningen? - Bereikte je het maximum of stelde jij je tevreden met het minimum, zelfs al had je meer in je mars ? - Twijfelde je voortdurend en had je geen zelfvertrouwen of overtuigingskracht?- Werkte je volgens een eigen studieplanning die je nauwgezet volgde? - Studeerde je vanuit inzicht of blokte je domweg alles vanbuiten? - Was men veeleisend op school en is de kennis die je er opdeed wel voldoende voor jouw nieuwe studie? - Gaf de vakleerkracht wel slechte cijfers en durfde hij buizen? - Herkende je de diepere vraag achter een examenvraag? - Beperkte jij je tot de hoofdlijnen zonder oog voor detail of was het bij jou precies omgekeerd? - Blokkeerde je als je onder druk stond en had je moeite met deadlines? …. Is het niet zo dat dit de kiemen van studieproblemen zijn? Vind jij ze bij jezezelf terug, ook al zijn die nog niet als probleem aan de oppervlakte gekomen? Mocht dit zo zijn, is het dan geen doordachte keuze om preventief in te grijpen, nu het nog kan? Word je wel al pijnlijk geconfronteerd met dergelijke problemen, dan moet je dit zonder uitstel drastisch aanpakken.

    We stellen namelijk het volgende vast: de situatie wordt complexer naarmate men wacht om deze moeilijkheden weg te werken - men roest vast in slechte gewoontes -zelfs opbouwende kritiek ligt moeilijker - het semesterexamensysteem verkort de tijd om in te grijpen. De grootste problemen doen zich voor bij die studenten die in het middelbaar nog nooit een slecht resultaat behaalden en plots volledig uitgeteld zijndoor buispunten: zij begrijpen niet hoe dit komt en wat eraan te doen en hebben dus af te rekenen met een dijkbreuk in hun zelfbeeld. Het vertrouwen herstellen is niet eenvoudig: er bestaat immers geen mirakeloplossing. Weliswaar kunnen er voor iedere student vanuit een veelzijdige kijk op deze studieproblemen lichtpunten geduid worden die opnieuw oriënterend kunnen werken.

    Een eerste stap in die richting is je eigen studiemethode kritisch in vraag stellen. Wij begrijpen dat dit voor jou niet het meest aangename moment is en soms best pijnlijk. Je moet immers de moed opbrengen een confrontatie met jezelf aan te gaan en hieruit de gepaste conclusies te trekken. Op een positieve manier helpen wij je die conclusies vorm te geven. Een allereerste kwaliteit die we hierbij beiden moeten aanwenden is doorzettingsvermogen, gekoppeld aan een kordate houding, kortom: discipline. Dit is dan ook onze grootste troef naar jou toe.
  • Ben je een student met een uitgesproken interesse om je studie grondig aan te pakken, dan zit je ook bij ons goed. Je kan onderscheidingen betrachten en vooral meer studiepunten verwerven dan het vereiste minimum van zestig per jaar. Het extra aantal studiepunten zal op de arbeidsmarkt uitgespeeld worden als belangrijke meerwaarde. De universiteit weet dit en heeft daarom haar inschrijvingsmodaliteiten aangepast: vanaf dit academiejaar betaal je immers per aantal punten dat je wenst te behalen. De ervaring leert dat het precies deze studenten zijn die het vlugst en het meest oppikken uit onze begeleiding.

© Copyright 2001Copyright 2001 (update 10/2005) door Luc Verhille, Sint-Jacobsplein 17, 3000 Leuven, België.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we deze rechten zeer ernstig nemen, en het niet nalaten de nodige stappen te ondernemen bij inbreuk. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Datum copyrightstatement: 01 oktober 2001.